Біографічна довідкаКомунального некомерційного підприємства Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва (КНП ДКЛ № 7)

Історія Дитячої клінічної лікарні № 7

 Дитяча клінічна лікарня № 7 розпочала свою діяльність після визволення м. Києва, коли в 1944 році по вул. Верхній, 4, почав функціонувати дитячий санаторій для оздоровлення і лікування дітей, в основному хворих на туберкульоз. В кінці 40-хна початку 50-х років на базі санаторію були розгорнуті три відділення на 75 ліжок для лікування дітей Печерського району: молодшого дитинства, старшого дитинства та ЛОР, які й стали основою ДКЛ №7. Пізніше до стаціонару приєднались 4 дитячих поліклініки Печерського району та молочна кухня. В 1968році стаціонар дитячої лікарні передислоковується у відремонтований шефами заводу «Арсенал» старовинний корпус (будівля 1905 року) по Лабораторному провулку.Педіатричні відділення стали клінічною базою кафедри педіатрії Київського медичного інституту ім. О.О.Богомольця, відділення дитячої хірургії було другою клінічною базою кафедри дитячої хірургії.В 1970 році ЛОР відділення перепрофілюється в відділення дитячої урології, де отримують стаціонарну медичну допомогу діти м. Києва і всіх регіонів України. Відділення стає клінічною базою відділу дитячої урології і нефрології НДІ Урології та нефрології АН УРСР.В 1972 році в лікарні відкривається відділення дитячої нефрології на 40 ліжок.В 1975 роціпо Бульвару Л.Українки в зведеній новобудові на перших поверхах відкрито поліклінічне відділення №2 ДКЛ №7. В цьому ж році додатково відкриваються відділення пульмологічного профілю для дорослих та дітей та відділення реанімації. Упродовж 10 років пульмонологічна служба ДКЛ №7 реформується і були сформовані відділення політравми, хірургічної пульмонології, терапевтичної пульмонології для дорослих, дитячої пульмонології та реанімації. В 1986 роціпульмонологічні відділення ДКЛ №7 були виділені в Міський пульмонологічний центр і сформували Київську міську лікарню №17.В 1990 році відділення дитячої хірургії та урології переведено в новобудову – Київську міську клінічну лікарню №1, а з міської дитячої клінічної лікарні №14 («ОХМАДИТу») передислоковано відділення щелепно-лицевої хірургії на 40 ліжок та міський травмпункт для надання допомоги дітям з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. На базі відділення щелепно-лицевої хірургії знаходиться кафедра щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології дитячого віку Національного медичного університету, Український центр для надання допомоги дітям з вродженими та набутими дефектами та деформаціями щелепно-лицевої ділянки, Міський центр невідкладних станів у дітей з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки та Міський центр антирабічної допомоги дітям.На базі відділення нефрології знаходиться відділ дитячої нефрології НДІ нефрології та Український центр дитячої нефрології. У 2000 році розпочато будівництво сучасної лікарні в Печерському районі на кошти, виділені Печерською районною радою м. Києва по вул. Підвисоцького.В другому півріччі 2006 року стаціонар та поліклінічне відділення №2 Дитячої клінічної лікарні №7 передислоковані в новобудову.25 листопада 2006 року підрозділи Дитячої клінічної лікарні почали свою діяльність в новому сучасному приміщені.Відкрито відділення дитячої анестезіології та реанімації.Також в новобудову переведено Центральне дитяче поліклінічне відділення та клінічна лабораторія.В новому корпусі відкриті відділення: променевої діагностики (КТ та МРТ), відновлювального лікування з басейном, кабінетами гідротерапії, механотерапії, спелеотерапії, відділення функціональної діагностики, яке обладнане сучасною апаратурою, баклабораторія.  З 2014 р. у зв’язку з проведенням реорганізації відповідно до Реформи в медичній галузі зі структури ДКЛ №7 вийшли підрозділи первинної медично-санітарної допомоги.2019 року відкрито кабінет невідкладної цілодобової стоматологічної допомоги дітям.На підставі рішення Київської міської Ради від 24.10.2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» та розпорядження виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА) від 15.11.2019 року № 1993 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з використанням рішення Київської міської Ради від 24 жовтня 2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»,03.02.2020 року зареєстрованоКомунальне некомерційне підприємство Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району м. Києва, яке є правонаступником Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м. Києва. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним комунального майна. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в управлінні державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва та розрахункові рахунки в установі банку. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів, та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати. Основною діяльністю КНП «Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району» є надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної та консультативно-діагностичної допомоги дітям. Стаціонарна ургентна і планова та амбулаторна консультативно-діагностична медична допомога надається за направленнями лікарів первинної медичної допомоги, лікарів спеціалістів та за самозверненням(педіатр, стоматолог, хірург-стоматолог, гінеколог).  На базі КПН ДКЛ №7 функціонують міський травмпункт по цілодобовому наданню медичної допомоги з невідкладних станів у дітей з травмами та захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, міський центр антирабічної допомоги дітям з покусами лицевої області, кабінет невідкладної цілодобової стоматологічної допомоги дітям та денний стоматологічний стаціонар з надання під наркозом стоматологічної допомоги дітям. КНП «ДКЛ№ 7» діє на підставі:- статуту комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2020 року № 203; - ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виданої за наказом МОЗ України від 21.06. 2020 року №1433 «Про ліцензування медичної практики»;  - ліцензії на право здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;- ліцензії на право використання джерел іонізуючого випромінення;КНП ДКЛ№ 7 у 2018 році отримала сертифікат відповідності системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 та підтвердилавищезазначенийсертифікат у 2019 та 2020 роках.Лікарня акредитована на вищу акредитаційну категорію та має статус «Лікарня доброзичлива до дитини».  Стратегія діяльності КНП ДКЛ№ 7 спрямована на задоволення потреб пацієнтів в кваліфікованій спеціалізованій, високотехнологічній медичній допомозі на основі міжнародних стандартів та доказової медицини. Політикою підприємства є прагнення лідерства з надання медичних послуг дитячому населенню за рахунок пріоритетної орієнтації на їх якість, освоєння нових технологій, високої культури обслуговування з урахуванням конкретних вимог та очікувань пацієнтів.На підприємстві запроваджено систему періодичного підвищення кваліфікації працівників з метою розширення знань, удосконалення умінь та навичок, оволодіння сучасними методами лікування з використанням новітніх інформаційних технологійКНП ДКЛ№ 7 надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу вторинного рівня дітям віком від 1 місяця до 18 років.  Медична допомога в КНП ДКЛ№ 7 надається лікарями за 32 спеціальностями:організація і управління охороною здоров’я, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія, дитяча імунологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, ортодонтія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, педіатрія, дитяча пульмонологія, рентгенологія, дитяча стоматологія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фізична та реабілітаційна медицина, функціональна діагностика, дитяча хірургія, хірургічна стоматологія.Медичне обслуговування населення здійснюється за програмою медичних гарантій відповідно до договору укладеного з Національною службою здоров’я України на такі послуги:Пакет № 3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.Пакет№ 4. Стаціонарна допомога дорослим та дітямбез проведення хірургічних операцій.Пакет№ 9. Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження).Пакет№ 23. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.Пакет№ 25. Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.Пакет№ 26. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.Пакет№ 27. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.Пакет№ 34. Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах.Пакет № 36. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-Cov-2.


ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» благодійник
Нова пошта
Фармак
Крона благодійний фонд
БО "МБФ "Центр соціальних проектів майбутнього" благодійник
Asap demo
ФУНДАЦІЯ ТЕЧІЯ благодійник
City One
ТД Волес
Країна здорових дітей
Планета кави
КНП "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" МІСТА КИЄВА
Дитяча Лікарня №7 логотип

КНП "ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ" МІСТА КИЄВА

Вулиця Професора Підвисоцького, 4Б, Київ, 01103(044) 285 63 30ten.rku%407lkdmk